Pitch You ! Nederland_edited.png

THE POWER OF

PEOPLE SKILLS-

YOUR SKILLS

Roeselien Wekker

SALES PITCH

&  ELEVATORPITCH

Kort en kernachtig een verhaal vertellen dat mensen begrijpen

en raakt! De pitch is de fundering van datgene dat jij in beweging wilt zetten.

 

Aan het einde van deze online sessie Elevatorpitch of Salespitch van 3 uur (met pauzes) weet je :

  • de structuur van een goede pitch

  • kort en kernachtig te presenteren

  • storytelling te gebruiken en te raken

  • mensen authentiek te overtuigen.

Online sessies zijn intensiever daarom werken we in deze sessie in drie blokken en korte pauzes.

OVERTUIGEND SPREKEN

& PRESENTEREN

Gezien, gehoord en begrepen worden is voor veel mensen een uitdaging. Iemand overtuigen en bij jezelf blijven kan slagen wanneer je goed weet wat het onderwerp is, wat het doel is, en voor wie je spreekt.

 

Een-op-een gesprekken of individuele toelichting tijdens een overleg monden vaak uit in momenten van: ik had eigenlijk dit willen zeggen of dat willen doen maar…

 

Tijdens de de online storytelling en pitch sessies leer je hoe je deze belangrijke vragen simpel kunt beantwoorden

 

Aan het einde deze sessies weet je :

  • de structuur toe te passen in elke situatie

  • dicht bij jezelf te blijven tijdens het spreken

  • een losse en krachtige presentatiestijl te hanteren 

Roeselien Wekker Identiteit, Presentatie & Profilering.jpg

DE ONLINE

TRAINER & COACH

Als ervaren trainer en

(NLP) coach in Identiteit, Presenteren  & Profileren gebruikt Roeselien Wekker tijdens  haar sessies en trainingen haar eigen inschattings-vermogen in combinatie met verschillende (soms confronterende) coachingtechnieken.

Ze scoort gemiddeld een 9,6 via Springest een onafhanelijk platform voor trainers en coaches.

Roeselien is tevens dagvoorzitter en leidt deze online sessies met veel energie en ineteractie zodat je er altijd bij bent en scherp blijft.

Training volgen?

Alle online trainingssessies worden via maatwerk ingericht. Echter is online leren intensiever daarom kiezen wij voor sessies van maximaal 1,5

of 3 blokken van 1 uur met pauzes.

Coaching nodig?

1 op 1 coaching is fijn omdat we dan sessies kunnen inrichten die direct inspelen op je eigen situaties , leerdoelen, leertempo en (bedrijfs). casus. Online leren is een veilige , fijne setting om een eerste stap te zetten.